ลักษณะของ เก้าอี้บาร์ ที่เหมาะหรือที่หลายๆคนสนใจ

ลักษณะของ เก้าอี้บาร์ ที่เหมาะหรือที่หลายๆคนสนใจ

               เก้าอี้บาร์ เป็นหนึ่งในเก้าอี้ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นเก้าอี้ที่มีความโดดเด่นด้วยลักษณะและความสูง รวมถึงทรงของเก้าอี้ที่หากออกแบบแล้วสามารถนำไปใช้ได้ในเกือบทุกรูปแบบ สถานประกอบการหลากหลายประเภทจะนิยมนำเก้าอี้บาร์มาใช้เพื่อประกอบภายในร้านทั้งเพื่อบรรยากาศ และสามารถนำมาถ่ายรูปได้อย่างดี                ตัวเก้าอี้บาร์นับเป็นเก้าอีทรงสูงที่มีความโดดเด่น เนื่องจากการสร้างตัวเก้าอี้ส่วนมากจะเป็นทรงที่ไม่มีพนักเก้าอี้ หรือหากมีจะเป็นพนักที่มีลักษณะที่ไม่สูงมาก จะอยู่เพียงบริเวณสะโพกของผู้นั่งเพียงเท่านั้น สาเหตุที่ต้องออกแบบมาให้เป็นรูปแบบดังกล่าวเพราะตัวเก้าอี้บาร์เป็นเก้าอี้ที่ทรงสูงมาก แต่ตัวเบาะรองนั่งจะเป็นทรงแคบ พอดีกับการรองรับสะโพกและบั้นท้ายที่ใช้สำหรับการนั่งเท่านั้น นอกจากนี้ตัวเก้าอี้บาร์เองก็จะมีการสร้างให้มีที่วางขาหรือที่พักขาอยู่ด้านล่าง นับเป็น หนึ่งหรือสองส่วนจากสี่ของความยาวขาเก้าอี้บาร์ เพื่อง่ายต่อการใช้งาน โดยการใช้งานสำหรบที่พักขาหรือที่วางขาใน ณ ที่นี้คือการที่สามารถใช้เป็นตัวพักเท้าได้สะดวกยิ่งขึ้นเนื่องจกเป็นเก้าอี้ทรงสูงมาก และผู้นั่งส่วนมากเมื่อใช้เก้าอี้บาร์แล้วขาจะไม่ถึงพื้น จึงต้องมีที่พักขาหรือที่วางขาเอาไว้ เพื่อง่ายต่อการวางเท้าให้มั่นคง เพราะเบาะรองนั่งมีทรงแคบ ไม่สามารถรองรับน้ำหนักของผู้นั่งได้หากมีการโยกหรือโน้มตัวไปทิศใดทิศหนึ่งมากจนเกินไป โอกาสที่จะล้มลงมามีสูง และหากล้มจากเก้าอี้บาร์แล้วนั้น โอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บหนักจากแรงกระแทกจากที่สูงย่อมมี จึงไม่ควรเสี่ยง การนั่งตัวตรง ไม่เอียงหรือโน้มตัวไปทิศใดทิศหนึ่งมากจนเกิดไปเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อใช้งานเก้าอี้ประเภทนี้ ประโยชน์ต่อมาสำหรับการมีที่วางเท้าหรือที่พักเท้าคือช่วยเป็นการพยุงให้ผู้ใช้งานสามารถขึ้นไปนั่งหรือลงจากเก้ากี้ได้ง่าย เพราะส่วนสูงของผู้ใช้งานแต่ละท่านมีส่วนสูงที่แตกต่างกัน ฉะนั้นการใช้ตัวที่พักขาหรือที่วางขาเพื่อเป็นการพยุงตัวผู้ใช้ให้ขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้ขาข้างที่ถนัดเหยียบลงที่วางขาหรือที่พักขา หลังจากนั้นใช้มือข้างหนึ่งจับเบาะ ดันตัวเองขึ้นไปนั่งก็สามารถใช้งานเก้าอี้บาร์ได้อย่างง่ายดายแล้ว ส่วนวิธีการลงก็คือ ผู้ใช้งานสามารถหย่อนขาข้างหนึ่งลง ใช้มือจับเบาะรองเก้าอี้เอาไว้เพื่อเป็นที่ยึด และกระเถิบตัวเองลง เมื่ออยู่ในความสูงที่ปลอดภัยก็หย่อนขาที่วางตรงที่วางขาหรือที่พักขาลงที่พื้นตามขาอีกข้างหนึ่งไป เพียงเท่านี้ก็สามารถลงเก้าอี้บาร์ได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้แล้ว                นอกจากนี้สาเหตุที่ผู้ผลิตหลายท่านไม่ได้มีการออกแบบเพื่อให้พนักเก้าอี้ของเก้าอี้บาร์เป็นทรงสูงเท่าเก้าอี้ประเภทอื่น เนื่องจากทรงของเกาอี้บาร์เป็นสูงและขาเก้าอี้จะเป็นเพียงการนำมาต่อและใช้ที่พักขาหรือที่วางขาหรืออาจจะเป็นไม้ขนาดไม่ใหญ่มากเชื่อมระหว่างกันเท่านั้น หากผู้ใช้งานพิงหรือทิ้งน้ำหนักมากไป โอกาสจะเกิดอุบัติเหตุย่อมมีเป็นธรรมดา และสาเหตุที่เก้าอี้บาร์เป็นทรงสูงโดยจากฐานที่ยึดกับพื้นจะกว้างกว่าด้านบนที่เชื่อมต่อกับเบาะรองนั่งเก้าอี้ เพราะหากความกว้างของตัวเก้าอี้บาร์เท่ากัน  ในบางวัสดุจะไม่สามารถรอรับน้ำหนักของผู้นั่งได้ดีพอ อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการชำรุดภายในระยะเวลาการใช้อันสั้นได้ ฉะนั้นการสร้างเก้าอี้บาร์ที่มีทรงสูงจะต้องที่การวางฐานที่สามารถรองรับตัวเบาะและผู้นั่งได้อย่างดี โดยนอกจากจะมีทั้งการใช้ที่วางเท้าหรือที่พักเท้าเป็นตัวช่วยรับน้ำหนัก หรือใช้วัสดุอื่นมาประกอบเชื่อมเพื่อพยุงขาเก้าอี้ […]